Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Riksdagen

Regeringen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Josefine Jonsson
kommunsekreterare

Skicka e-post
0278-253 45