Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Lediga småhustomter i Bollnäs kommun

Bollnäs:

Norrlandsvägen 52 och 56 – två tomter för bostäder ca 1 km norr om Bollnäs centrum.
Norrlandsvägen 40 - kombinationstomt (bostad/handel) ca 1 km norr om Bollnäs centrum.

Vi håller just nu på att färdigställa 30 byggklara tomter på Ren. Hösten 2021 är målet kunna erbjuda dessa tomter i ett attraktivt och efterfrågat läge med framdragna vägar, el, vatten, avlopp, fiber och så vidare. Tomterna kommer vara 1.200-1.500 m². Priset är inte beslutat ännu. Du kan inte ställa dig i kö för att köpa en tomt i dagsläget men du kan skicka en intresseanmälan till susanne.lekstrand@bollnas.se. Då får du löpande information om tomterna och när det går att ställa sig i kö/köpa en tomt. I nästa etapp kommer ytterligare 30 tomter färdigställas i området. Läs mer om tomterna i detaljplanen för området.

Lottefors
Två-tre tomter Sågtorparvägen (område 5),
Lottefors ca 10 km norr om Bollnäs.


Arbrå:

Fyra tomter i centrala Arbrå,
ca 15 km norr om Bollnäs (område 6).


Kilafors:

Norr: Två tomter i centrala Kilafors. Ca 20 km söder om Bollnäs (område 7)
Sibo: En tomt ca 3 km söder om Kilafors samhälle (område 7)


Är Ni intresserad av småhustomt i Bollnäs? Ta kontakt med
Susanne Lekstrand, susanne.lekstrand@bollnas.se tfn 0278-252 18

Dela på Facebook

Fastighetsgruppen

Mark och exploatering:
Per Molin
Skicka e-post
0278-251 15

Lediga lokaler:
Petter Bäckebjörk
Skicka e-post
0278-256 28

Lediga tomter:
Susanne Lekstrand
Skicka e-post
0278-252 18