Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Fakturaadress
Samtliga fakturor som avser Bollnäs kommun ska adresseras till:

Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 BOLLNÄS

E-post: fakturor@bollnas.se

 

E-faktura
I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura som innebär att vi är skyldiga att behandla fakturor elektroniskt. En e-faktura är en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt, en PDF-faktura är inte en e-faktura. För våra leverantörer som idag inte har någon lösning för att skicka e-faktura finns möjlighet att registera upp till 100 fakturor kostnadsfritt via följande länk: InExchange Network

Bollnäs kommuns VAN-operatör är InExchange
GLN nummer 7362120002368
Peppol ID 0007:2120002361


Referens
Samtliga fakturor ska vara märkta med beställande förvaltning, namnet på beställaren samt en referens. Alla referenser består av minst fem positioner och inleds med ZZ, exempelvis ZZMPN.

Om du är osäker på vilken referens du ska märka fakturan med vänligen kontakta beställaren

 

Ekonomikontoret
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Fakturaadress:
Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 BOLLNÄS
Skicka e-post

Åsa Myhrberg
Ekonomichef
Skicka e-post
0278-251 42