Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Gävleborgs län fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Besluten gäller till och med den 13 december men kan förlängas.

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i Gävleborgs län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Mer information
Skärpta allmänna råd i Gävleborg - Region Gävleborgs webbplats

Ändrat publiktak till åtta personer efter beslut från länsstyrelsen - Länsstyrelsens webbplats

Detta innebär lokala allmänna råd - Folkhälsomyndighetens webbplats

Lokala allmänna råd för alla regioner - Folkhälsomyndighetens webbplats

Skärpta allmänna råd och konsekvenser för kommunens verksamheter

Bollnäs kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer. För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer en rad åtgärder att genomföras i våra kommunala verksamheter under den tid som de skärpta allmänna råden gäller.

Informationssida om konsekvenser för kommunens verksamheter.

Dela på Facebook