Verksamheten omfattar: 

Exploateringsverksamhet
Markköp och försäljningar
Nyttjanderätts- och servitutsavtal
Hyresnämndsärenden

De som jobbar med detta är Per Molin, 0278-251 15 per.molin@bollnas.se och Susanne Lekstrand, 0278-252 18, susanne.lekstrand@bollnas.se.

Fastighetsgruppen

Mark och exploatering:
Per Molin
Skicka e-post
0278-251 15

Lediga lokaler:
Petter Bäckebjörk
Skicka e-post
0278-256 28

Lediga tomter:
Susanne Lekstrand
Skicka e-post
0278-252 18