Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vi håller just nu på att ta fram en Naturvårdsplan för Bollnäs kommun. Arbetet kommer att pågå fram till 2020. Syftet med planen är att kartlägga kommunens viktigaste naturområden samt att vara ett underlag i kommunens strategiska arbete. Vi vill nu veta vilka naturområden som är viktigast för er samt vad ni tycker att Bollnäs kommun kan utveckla i vårt framtida natur- och miljöarbete.

 

lona logo 17cec