#bollnäsforfuture

Prylarna vi köper, maten vi äter och husen vi bor i. Skulle hela jordens befolkning leva som vi i västvärlden krävs fyra jordklot, inte ett. Men tillsammans kan vi skapa en mer hållbar framtid!

I år genomfördes Bollnäs miljövecka den 20–27 mars. Här samlades vardagens miljöhjältar, experter och goda exempel på hur du och jag kan bidra till omställningen.

Digital vecka
Årets program blev mestadels digitalt och innehöll bland annat fem inspirerande lunchföresläsningar, som sändes live men som även kommer att gå att se i efterhand (datum när klippen tas bort står under respektive programpunkt).

Tipsrunda
Man kunde även delta i den tipsrunda som pågick under hela veckan. 

Var medskapande!
Vi uppmuntrade föreningar, företag och privatpersoner att skapa egna aktiviteter för miljön. 

Tagga dina inlägg!
Använd gärna hashtagen #Bollnäsforfuture i dina inlägg i sociala medier.

Programpunkter


Lördag 20/3
Digital invigning av Miljöveckan i Bollnäs 2021
- Kommunalråd Marie Centerwall öppnar officiellt Miljöveckan 2021.
Samtal mellan Marie Centerwall och kommunens miljöstrateg Rasmus Ahlén.

 


Måndag 22/3 kl. 12.00-12.30 
Digital lunchföreläsning - Inspelning här nedan
- Plogga – att motionera med ett syfte.
Föreläsare: Erik Ahlström, grundare av plogga.

Inspelningen av Eriks föreläsning låg endast publicerad i 14 dagar och är nu därför bortplockad. 


Tisdag 23/3 kl. 12.00-12.30 
Digital lunchföreläsning - Inspelning här nedan
- Så främjar vi biologisk mångfald med små och enkla medel.
Föreläsare: Sofie Zetterlund, kommunekolog

Inspelningen av Sofies föreläsning låg endast publicerad i 14 dagar och är nu därför bortplockad. 


Onsdag 24/3 kl. 12.00-12.30 
Digital lunchföreläsning
- Från dagens linjära ekonomi till morgondagens cirkulära – vad kommer det innebära för en kommun?

Föreläsare: Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells.

Pär Larshans är hållbarhetschef för Ragn-Sells. Han har dessutom två regeringsuppdrag via Miljödepartementet, som medlem i Kemikalieinspektionens insynsråd, och vid Näringsdepartementet som ledamot i samverkansgruppen för näringslivets klimatomställning, ett fossilfritt Sverige till år 2045. Hälften av tiden är avsatt till arbete i Bryssel med fokus på cirkulär EU-lagstiftning.

Pär är dessutom utsedd expert av Tillväxtverket, knuten till regeringens delegation för en cirkulär ekonomi med fokus på offentliga upphandlingar.

Inspelningen av Pärs föreläsning låg endast publicerad i 14 dagar och är nu därför bortplockad. 


Torsdag 25/3 kl. 12.00-12.30
Digital lunchföreläsning
- Klimatkris och miljöförstöring – men vad kan JAG göra?!

Föreläsare: Ida Blomqvist, renhållningschef på BORAB.

Ida Blomqvist är renhållningschef på BORAB och har lång erfarenhet av att arbeta med avfallshantering och hur vi skapar resurseffektiva cirkulära flöden. I sin roll som renhållningschef har Ida varit en drivande part i arbetet med att ta fram en ny Kretsloppsplan.

Välkommen till en föreläsning med fokus på vad du som privatperson kan göra för att minska på din miljöpåverkan i din vardag. I den här lunchföreläsningen kommer vi att prata om de små åtgärderna som i slutändan får stor påverkan, bara vi tänker till en extra gång kring de val man gör i vardagen.

Visste du till exempel att din mobiltelefon faktiskt genererar nästan 100 kg avfall i tillverkningsledet? Och att din dator ger uppkomst till 1 ton avfall när den ska tillverkas? Mer om detta och om vad vi som medborgare och konsumenter kan göra för att minska vår egen påverkan på klimatet hoppas vi att du kan få inspiration kring i denna lunchföreläsning.

Inspelningen av Idas föreläsning låg endast publicerad i 14 dagar och är nu därför bortplockad. 


Torsdag 25/3 kl. 17.00-18.00
Digitalt Företagarcafé med Näringslivs- och utvecklingskontoret.
- Tema: Miljö - Hur får vi skogen att räcka till?

Bollnäs är en kommun med en lång tradition av att leva med och av skogen. Men vad kan vi begära av den? Sverige har mål om att öka avsättningar för naturskydd för att säkra den biologiska mångfalden samtidigt som produktionen ska öka för att möta efterfrågan på skogen som råvara. Skogen förväntas spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle samtidigt som den ska agera koldioxidsänka och även tillgodose våra behov av rekreation och friluftsliv.

Frågan vi måste ställa oss är - hur får vi skogen att räcka till?

Företagarcafét 25/3 arrangerades som en del i miljöveckan som denna gången bjudit in till ett panelsamtal kring frågan, hur får vi skogen att räcka till? Inbjudna paneldeltagare pratade utifrån olika perspektiv om hur skogen som resurs ska räcka till.

Panelen bestod av:

  • Veronica Jägbrant - Skogskonsulent samt regionalt ansvarig för miljömålet levande skogar, Skogsstyrelsen.
  • Pål Börjesson - Professor och forskare inom Biobaserade energi- och produktionssystem, LTH (Lunds universitet).
  • Maria Saxe - Hållbarhetschef, Stora Enso
  • Markus Sten - VD/skogskonsulent, Plockhugget
  • Bengt-Gunnar Jonsson - professor och forskare inom biologisk mångfald och skoglig klimatnytta, Mittuniversitetet Sundsvall.

I vanlig företagarcafé-anda fanns utrymme för diskussion och frågor till paneldeltagarna i slutet av träffen (ej med i inspelningen). 

Inspelningen av företagarcaféet låg endast publicerad i 14 dagar och är nu därför bortplockad. 


Fredag 26/3 kl. 12.00-12.30
Digital lunchföreläsning
- Vad är hållbar mat och vad är viktigast att satsa på – ekologiskt, lokalt eller klimatsmart?

Föreläsare: Ulrika Brydling, Ekokockar.

Ulrika Brydling är ekokock, utnämnd till Årets Hållbarhetskock 2019, kokboksförfattare, föreläsare, kursledare och tävlingsledare inom hållbar måltid. Hon värnar om mångfaldssmaker och råvarors ursprung och förespråkar naturlig mat på rena råvaror.

Ulrika driver Bro Park Krog och är hållbarhetsstrateg på Coop Provköket, ambassadör för Eldrimner och Framtidens Frukt samt styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna, Äkta Vara och Ekomatcentrum.

På föreläsningen kommer (såklart) hållbara tips till fredagstacon!

Inspelningen av Ulrikas föreläsning låg endast publicerad i 14 dagar och är nu därför bortplockad. 


Lördag 27/3 kl. 20.30-21.30
Earth Hour
- Vi släcker ner stadshuset och Bollnäs kyrka släcker sin fasadbeslysning.
Släck lamporna du också! Läs mer om Earth Hour


Lördag 27/3 
Digital avslutning av veckan
- Kommunalråd Benny Engberg summerar och avslutar veckan.
Samtal mellan Benny Engberg och kommunens miljöstrateg Rasmus Ahlén.


Hela veckan (20-27 mars)
- Digital tipsrunda, för vuxna och barn, runt sjön Vågen på Långnäs i centrala Bollnäs

Vinnarna kommer meddelas veckan efter miljöveckan.

För att delta i barn-tipsrundan får man maximalt vara 12 år.

Har du frågor om tipsrundan kan du vända dig till Tobias Olsson tfn 070-383 83 88.


Miljöveckan arrangeras av
Bollnäs kommun
Föreningsalliansen Bollnäs
Fritidsbanken Bollnäs
BORAB
Svenska kyrkan Bollnäs