Bild2 27d74

Möbelpoolen bedrivs som ett arbetsmarknadsprojekt av Arbetsmarknadsenheten inom Bollnäs kommun. Huvudsyftet är att stödja enskilda individer att öka möjligheten till tillträde på arbetsmarknaden. Genom att samordna ett centralt möbelförråd dit alla förvaltningar har möjlighet att vända sig för att utnyttja denna kommunala resurs bidrar verksamheten även till att skapa ett mervärde för kommunen.

Återvinning bidrar till minskad klimatpåverkan och kostnadseffektivitet, dessutom kan möjligheten att byta ut möbler skapa förnyelse och ökad trivsel på arbetsplatserna.


Exempel på arbetsuppgifter som utförs i Möbelpoolen

* Märka upp möbler, fotografera och katalogisera i webbshopen
* Enklare renoveringar, omklädning och uppfräschning av möbler
* Besiktning, hämtning och leverans inom kommunala förvaltningar
* Personalen är tillgängliga att visa möbler på plats

Arbetsledare
Joel Sundström

Heden 118
821 31 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 63