Elever börjar läsa moderna språk i årskurs 6 och får då också sitt första betyg i ämnet. De fortsätter sedan att läsa samma språk i årskurs 7.

Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng, vilket innebär att det läggs till i elevernas meritvärde som då blir högre och ökar chanserna att komma in på en gymnasieutbildning.

Inom den kommunala grundskolan kan man välja mellan följande språk (ger meritpoäng)

• Franska
• Spanska
• Tyska

Man kan också välja (ger inga meritpoäng)

• Utökad engelska/svenska
• Modersmål (ersätter inte frivillig modersmålsundervisning)
• Teckenspråk (för hörande som har teckenspråkiga i sin närhet)

Det krävs att minst fem elever har valt ett språk för att det ska bli en undervisningsgrupp. Detta gäller inte om man väljer modersmål och om modersmålet är ett nationellt minoritetsspråk.

Språkval varje vår

Valet av moderna språk görs under våren. En länk till språkvalet skickas ut via Unikum till vårdnadshavare med barn i årskurs 5 och man har cirka två veckor på sig att välja.

Byte av språk

Ett byte av språk görs i samråd mellan elev, vårdnadshavare, lärare samt studie- och yrkesvägledare, men beslutas av rektor. Bytet sker i regel endast vid terminsstarter. 

Moderna språk – ändring av språkval (e-tjänst)

Läs mer om moderna språk på  www.skolverket.se och i broschyren Dags för språkval!

 

Om du har frågor eller funderingar, går det bra att kontakta mentor eller rektor.