Val av moderna språk till årskurs 6 är nu avslutat!

Elever börjar läsa moderna språk redan i årskurs 6 och de får då också sitt första betyg i ämnet. Språkvalet tar eleverna sedan med sig till årskurs 7.

Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng, vilket innebär att det läggs till i elevernas meritvärde som då blir högre och ökar chanserna att komma in på en gymnasieutbildning.

Elever ska kunna välja mellan minst två av språken franska, spanska eller tyska inför sitt språkval i moderna språk. (9 kap. 5 § skolförordningen).

Inom den kommunala grundskolan kan man välja mellan följande språk (ger meritpoäng)

• Franska
• Spanska
• Tyska

Man kan också välja mellan följande språk (ger inga meritpoäng)

• Utökad engelska/svenska
• Modersmål (ersätter inte frivillig modersmålsundervisning)
• Teckenspråk (för hörande som har teckenspråkiga i sin närhet)

För att undervisning påbörjas krävs att minst fem elever har valt språket. Detta gäller dock inte om man väljer modersmål och om modersmålet är ett nationellt minoritetsspråk.

Så här gör man för att välja

Sista dagen att välja var måndagen den 8 april. Om du inte gjort ditt val kontaktar du din mentor.

Mer information om moderna språk i grundskolan finns på skolverkets hemsida www.skolverket.se och i broschyren Dags för språkval!

Vid eventuella frågor, går det bra att kontakta mentor eller rektor.