Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Välkommen till modersmålsenheten

En elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning (Skollagen 2010:800, 10 kap. 7 § samt 11 kap. 10 §).

För att få modersmålsundervisning ska språket vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven ska även ha grundläggande kunskaper i språket. Det krävs också att det finns lämplig lärare att anställa och att det måste vara minst fem elever som efterfrågar undervisningen.

I Bollnäs kommun erbjuds för tillfället modersmålsundervisning i följande språk:

 • Amhariska
 • Arabiska
 • Engelska
 • Kurdiska
 • Oromo
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Tigrinja
 • Thailändska
 • Tyska

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska läsa modersmål ansöker du via blanketten på Mina sidor. Det är sedan ditt barns rektor som beslutar om rätten till modersmålsundervisning.

I Bollnäs kommun är modersmålsundervisningen organiserad i en modersmålsenhet. Modersmålslärarna servar elever från kommunens samtliga grundskolor och modersmålsundervisning kan oftast ges på skolan där eleven går. Om det är få elever på en skola som önskar samma språk, kan undervisningen ges på annan skola för att bilda en större undervisningsgrupp. Om eleven måste åka till annan skola för att få sin undervisning, står Bollnäs kommun för elevens resekostnader. 

All modersmålsundervisning ska ligga utanför elevens ordinarie schema så att den inte konkurrerar med undervisning i andra ämnen.

Nationella minoritetsspråk

För de nationella minoritetsspråken (Finska, Meänkeili, Samiska, Romani Chib och Jiddisch) gäller andra regler, se information i menyn till vänster under Nationella minoritetsspråk.

Studiehandledning

Modersmålsenheten organiserar studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska. Mer information om verksamheten finns under rubriken Studiehandledning i menyn till vänster.

Om du har frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning kontakta:

Lars Ahlström, chef för modersmålsenheten
070-663 71 33, e-post lars.ahlstrom@bollnas.se

Tyck till här!