Välkommen till modersmålsenheten!

"En elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning." 
(Skollagen 10 kap. § 7, 11 kap. § 10)

Undervisningen i modersmål är organiserad i en modersmålsenhet vilka undervisar elever från kommunens samtliga grundskolor och sker oftast på elevens skola. Om det är få elever på en skola som önskar samma språk, kan undervisningen ske på annan skola för att bilda en större undervisningsgrupp. Elevens huvudman ansvarar och står då för resekostnader. 

All modersmålsundervisning ligger utanför ordinarie schema för att inte konkurrerar med undervisning i andra ämnen.

För att få modersmålsundervisning ska

 • språket vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven ha grundläggande kunskaper i språket
 • det finnas lämplig lärare att anställa
 • minst fem elever önska språkundervisningen.

I Bollnäs kommun erbjuds för tillfället modersmålsundervisning i nedanstående språk

 • Amhariska
 • Arabiska
 • Engelska
 • Kurdiska
 • Oromo
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Tigrinja
 • Thailändska
 • Tyska

Om du vill att ditt barn ska läsa modersmål ansöker du via blanketten på Mina sidor. Det är rektor som beslutar om rätten till modersmålsundervisning.

Nationella minoritetsspråk

För de nationella minoritetsspråken (Finska, Meänkeili, Samiska, Romani Chib och Jiddisch) gäller andra regler, se information under Nationella minoritetsspråk.

Studiehandledning

Modersmålsenheten organiserar studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska. Mer information om verksamheten finns under Studiehandledning .

Om du har frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning kontakta

Susanne Froms 
Chef modersmålsenheten
Tfn: 0278-269 26
E-post: susanne.froms@bollnas.se


Tyck till här!