Valnämnden sammanträder onsdagen den 15 maj kl. 13:15 i Bollnässalen, våning 6, Stadshuset.

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Elin Dofs så snart som möjligt, tfn 0278-257 29, e-post elin.dofs@bollnas.se


Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter.


Britt-Marie Rosenqvist
ordförande

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, torsdagen den 16 maj kl. 10:30

 

 

pdfHela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01