Valnämnden sammanträder onsdagen den 18 september kl. 13:15 i Bollnässalen, våning 6, stadshuset.

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Elin Dofs så snart som möjligt, tfn 0278-257 29, e-post elin.dofs@bollnas.se 

 

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter.Britt-Marie Rosenqvist
ordförandeFÖREDRAGNINGSLISTA

  • Sammanträdets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, 18 september 2019, kl. 15:00

 

 

pdfHela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01