Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 19 september kl. 13:00 i Sessionssalen, våning 6, stadshuset.


Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Elin Dofs så snart som möjligt, tfn 0278-257 29, e-post elin.dofs@bollnas.se 


Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter.


Oskar Myrberg
ordförande


FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, 23 september, kl 14.00

 

pdfHela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01