Kommunstyrelsen sammanträder torsdagen den 2 april kl. 08:30 i Sessionssalen, våning 6, Stadshuset.

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt,
tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se 


Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter.

Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter.Marie Centerwall
ordförande

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdet öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, måndagen den 6 april kl. 11:30

 

 

pdfHela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01