Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Kulturnämnden sammanträder tisdagen den 20oktober kl. 13:00 i Sessionssalen, våning 6, stadshuset.


Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Frida Näsman Fagerström så snart som möjligt, tfn 0278-255 48, e-post frida.fagerstrom@bollnas.se 


Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, men är till övriga delar stängt för åhörare. Ett beslut som gäller tills vidare.


Oskar Myrberg
ordförande


FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 13:00

 

pdfHela kallelsen i pdf-format

Dela på Facebook

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01