Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdagen den 13 april kl. 08:30 i Bollnässalen, våning 6, Stadshuset.

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Caroline Nordlund så snart som möjligt, tfn 0278-25746, e-post caroline.nordlund@bollnas.se 

 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, men är till övriga delar stängt för åhörare. Ett beslut som gäller tills vidare.

 

Åsa Äng Eriksson
ordförande

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, torsdagen den 15 april, kl. 15:00

pdfHela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01