Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 16 september kl. 13:00 i Sessionssalen, våning 6, stadshuset/Teams.


Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Caroline Nordlund så snart som möjligt, tfn 0278-257 46, e-post caroline.nordlund@bollnas.se 


Sammanträde är öppet för ett begränsat antal åhörare. Ett beslut som kan ändras med kort varsel beroende på hur situationen ser ut angående smittspridningen av Covid-19 i kommunen.


Oskar Myrberg
ordförande


FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, måndagen den 20 september kl. 10:00 

pdfHela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01