Bollnäs och Ovanåkers överförmyndarnämnd sammanträder onsdagen den 20 oktober kl. 08:15 i Ida-Kristinarummet, Kulturhuset.

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Caroline Nordlund så snart som möjligt, tfn 0278-257 46, e-post caroline.nordlund@bollnas.se 

Sammanträdet är stängt för åhörare.Britt-Inger Dobbrown
ordförande

 


FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Sammanträdets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kulturhuset, onsdagen den 20 oktober, kl 12:00.

 


docxFöredragningslista_BOÖN_2021-09-01_Allmänn.docx

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01