Kommunstyrelsen sammanträder torsdagen den 2 december kl. 08:30, våning 6, stadshuset.

 

Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter.Marie Centerwall
ordförande

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdet öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, måndagen den 6 december kl. 11.30

 

 

pdfHela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01