Naturen i Bollnäs kommun har mycket att erbjuda. Så väl sommartid som vintertid finns otaliga spår och leder.

Du kan i kommunens naturreservat och naturvårdsområden upptäcka opåverkade skogssjöar och en intressant flora och fauna. Runt om i kommunen finns fina fiskevatten.

Närheten till skog och natur gör det enkelt att ägna sig åt friluftsliv i Bollnäs.


 AKTUELLT

Övergivna djurungar

Under vår och sommar är det inte ovanligt att stöta på tillsynes övergivna djurungar som t.ex. fågelungar, älgkalvar och rådjurskid. Dessa ska aldrig tas om hand om då föräldrarna ofta är i närheten. Hittar du en unge som du vet är föräldralös ska du kontaka polis eller viltrehabiliterare. Hittar du ett skadat djur kan du kontakta viltrehabiliterare eller länsstyrelsen. Är djuret allvarligt skadat får du enligt paragraf 40 b i jaktförordningen avliva det. Kontakta dock polisen vid minsta osäkerhet.

Postadress:
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Tommy Vestersund
Kommunlimnolog
Skicka e-post
073-970 10 00

Sofie Zetterlund
Kommunekolog
Skicka e-post
0278-258 19