Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Andersvallsslåtten är beläget 20 km nordväst om Arbrå, och är en stor våtmark där man tidigare slåttat myrhö till vinterfoder för djur. För regionen var Andersvallsslåtten en ovanligt stor och betydelsefull slåttermyr och spår av myrslåttern i form av gamla slåtterlador finns på flera ställen.

Floran här är mycket rik med många slåttergynnade arter, bland annat gökblomster, slåtterblomma, ormrot, kärrviol och ängsnycklar. Blomsterängen är ett sevärt utflyktsmål under försommaren när den blommar som mest. Sedan några år tillbaka har länsstyrelsen återupptagit slåttern i delar av reservatet.

Området förvaltas av Länsstyrelsen.

Dela på Facebook