Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Skogsbild

Foto: Nybobäcken, Göran Göransson, Bollnäs kommun

 

Området är 16 ha stort och ligger ca 7 km sydväst om Arbrå. Området domineras av 100- 150-årig gransumpskog med inslag av tall, björk och sälg. Marken är fuktig med förekomst av bl a bollvitmossa. Skogen är delvis dikad och påverkad av gallring. Genom området rinner Nybobäcken. Områdets högsta naturvärden ligger i förekomsten av ett antal sällsynta och vedlevande svampar. Taigaporingen är den största rariteten och när den hittades här 1991 var det första fyndet för landet. Arten är utomordentligt sällsynt i Europa. Du kan läsa mer på Länsstyrelsen Gävleborg.

Dela på Facebook