Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Natura loggaIngår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Med naturtyperna "Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ"
 
Foto Torbjörn Alsing, illustration Gun Lövdahl
Ett gulnat blad snurrar runt en virvel i en av Galvåns strömmar. Många ögon betraktar lövet som bryter ytan. Tillsammans med bottnen och den fria vattenmassan är ytan skafferi för en lång rad organismer. Man skulle kunna säga att de alla fiskar efter något. De använder vattnets element för att finna sin föda.
 Text: Johan Nyqvist © Rutilus ecokonsult AB
 
Foto: John-Erik Lusth, Bollnäs Naturskyddsförening
 
Galvån är ett biflöde till älven Ljusnan. På en sträcka av ca 12 km är fallhöjden drygt 100 meter. Medelvattenföringen är 5,0 m3/s. Reservatet är 81 ha stort och omfattar själva ån med en skyddszon på båda sidor om vattendraget. Undantaget är vissa sträckor i åns nedre och mellersta delar. Områdets naturvärden utgörs av rikedom på forsar och strömsträckor samt den lövdominerade strandzonen. I dess övre del löper ån fram genom ett skogbevuxet kuperat landskap med blockrika forsar. I de nedre flackare delarna är ån nedskuren genom sandiga sediment och omgärdas i huvudsak av jordbruksmark. I ån finns både harr samt öring och strömstare häckar där. Galvån är länets viktigaste vatten för utter. Förvaltare är Bollnäs kommun.
 
10;Jungfruslända och Trollhand, foto: Per-Erik Modd, anders Delin
Bävergnag och Trollslända Foto:Per-Erik Modd, Bollnäs Naturskyddsförening. Trollhand Foto: Anders Delin, Bollnäs Naturskyddsförening

En enklare väg följer ån mellan Galvsjön och Nyfors. Längs stigen nedströms rastplatsen vid Nyfors växer Kung karls spira och här kan du också ta ett dopp i ån.  I ån finns harr och öring. Om du vill fiska kan du köpa fiskekort på Bollnäs Turistservice, flera bensinstationer och sportbutiker. 

 


Dela på Facebook