Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Foto: Malte EdmanFoto: Malte Edman, Bollnäs Naturskyddsförening

Vilket intryck hade landet givit om det täcktes av obruten skog? Mil efter mil av skog, myrar och tjärnar. Stora barrskogar täckte en gång det norra halvklotet. Hur var det att vandra dess stigar? Marken var täckt av mossa. Lavskrikor med brandgula vingslag spionerade bakom en täckmantel av barr. Så kunde det ha varit och så är det idag i Grossjöbergets naturreservat. Där finns drömmen kvar. En obruten skog.
Text: Johan Nyqvist © Rutilus ecokonsult AB
Foton Grossjöberget
Stubbe med brandljud (överst), Lavskrika ( högst upp vänster), slaguggla (höger) Foton: Åke Englund, Bollnäs Naturskyddsförening,doftticka (längst ner vänster), skogsfru (höger) Malte Edman Bollnäs Naturskyddsförening
 
Naturreservatet är 422 ha stort och förvaltas av Bollnäs kommun. Grossjöberget är ett omväxlande och kuperat område där stora arealer består av storblockig morän. Skogen är inte orörd men genom sitt avlägsna läge, sin svåra terräng och avsaknad av skogsbilväg, har endast små virkeskvantiteter tagits ut. År 1933 brann stora delar av området. I det ca 70 ha stora brandfältet kan man i dag se meterlånga invallade brandljud på de flesta tallarna. I området finns vidare sänkor och en bäckdal med grova aspar, jättegranar, lind och lönn. Ner mot Grossjön finns en sluttningsmyrar med bl a ängsnycklar, tvåblad, halvgräs och olika starrarter.
Vid inventeringar i området har man funnit 140 mossarter, 190 lavarter, 187 svamparter och 102 fjärilsarter. Av dessa är 13 rödlistade arter. Nämnas kan bl a kambräken, grönkulla, skogsfru, klockpyrola och doftticka. Inne i Grossjöbergets skogar finns utmärkta skyltade stigar att vandra på, drömma sig bort eller delta i naturens vardag. Skyltar med information om naturtyper finns på utvalda ställen. Spendera ett par timmar eller en hel dag i naturens egen relaxavdelning, öppen varje dag året om, dygnet runt med full service!
I foldern om Grossjöberget kan du läsa mer om området och även hitta vägbeskrivning och en områdeskarta. Du kan även läsa mer på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats.

Dela på Facebook