Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.


Foto Kent WestlundFoto: Kent Westlund, Hanebo Naturskyddsförening

Utsikten är milsvid från kanten av berget. I luften flyger tornseglare, rispar himlen med sina skrin. Korpar kraxar i luftakrobatik. Här möts nord och syd. Tallarna är krokiga och tallvitmossans gulrosa madrasser täcker den nakna hällen. Uppe på Högsätet glesnar skogen och luften är klar
Text: Johan Nyqvist © Rutilus ecokonsult AB
Reservatet är 44 ha stort och omfattar del av Kölbergets höjdparti samt rasbranten mot öster. Kölberget bildar tillsammans Digerberget bergspasset Norrlandsporten. Naturen i området är vildmarksbetonad med hällmarker och blockrik terräng. Från en klippbrant i sluttningens övre del har man en storslagen utsikt mot norr över Ljusnans dalgång. Förvaltare: Bollnäs kommun.
Följ gärna Hälsingeleden så får du uppleva mycket av Kölbergets skiftande natur. Lägg märke till hur naturen plötsligt förändras vid Högsta kustlinjen. Från bergets topp har du en vacker utsikt över dalgången. Rönningstugan hålls öppen under hela året, där kan du rasta.
 
Rönningsstugan samt miljöbilder från området Foton: Kent Westlund, Hanebo Naturskyddsförening
 
Mer information om Kölberget hittar du hos Länsstyrelsen. Gratis kartfoldrar för naturreservaten finns att beställa/hämta på Bollnäs Turistbyrå i Kulturhusets entré samt på Stadshuset. 
karta kolberget 777f0
 
 
   

 

Dela på Facebook