Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Larzonska naturreservatet ligger 4 km nordväst om Bollnäs och är 9,8 ha stort. Området ligger på en höjdrygg som präglas av ljus och öppen hällmarkstallskog. Dessa tallar är ungefär 150- 200 år gamla och man kan hitta spår efter skogsbränder i form av exempelvis kolade stubbar. Vissa arter av skalbaggar trivs i den gamla tallveden. Det finns ingen stig i området men är man säker på foten så är området ett spännande utflyktsmål. Du kan läsa mer på Länsstyrelsens Gävleborgswebbplats.

Dela på Facebook