Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Naturreservatet Ijungens gammelskog hittas 15 km nordost om Bollnäs. Området breder ut sig över 23 ha i en svag bergssluttning på norra sidan av sjön Ijungen. Skogen består av mestadels gran, tall och björk med inslag av andra lövträd och en. Många träd når upp emot 30 meter. I området finns typiska naturskogsarter som knärot, gränsticka, rosenticka, stjärntagging och vedtrappmossa. Närliggande fäbodar och en örtrik flora skvallrar om att området förmodligen använts till skogsbete förr. Här kan ses blåsippa, midsommarblomster, torta och jungfru Marie nycklar. Flera hackspettarter finns i området.

Mer information finns hos Länsstyrelsen Gävleborg som också förvaltar området.

Dela på Facebook