Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Rotsjöns naturreservat ligger ca 9 km sydöst om Svabensverk och är 11,5 ha stort. Reservatet utgörs av äldre barrskog och är en del av ett större område med naturskog.

Området kring Rotsjöns naturreservat är ett stort avlägset äldre ursprungligt skogslandskap i Hälsingland och Dalarna. Tack vare att det alltid varit "långt bort i skogen" har området inte påverkats så mycket av skogsbruk och fått behålla sin naturliga karaktär.

Området förvaltas av Länsstyrelsen Gävleborg.

Dela på Facebook