Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Branten Bolleberget

Illustration: Gun Lövdahl ©Listera

En hundnos sniffar bland löv och barr just när morgonsolen färgar marken orange. Stigen är tydlig och vältrampad. Ändå går hund och husse oftast ensam, året runt. Promenaden går upp mot Bolletjärn. Nosen letar bland gamla bekanta stenar och snusar på nya plantor, vårgröna mot den bruna marken.

Det är en ny värld varje gång snön smälter. Här ligger Hälsingeskogens skiftande intryck i väntan på besök. Här kan man smyga som troll, spåra vilda djur och gå ut morgontrött med hunden. Det är många som tar chansen. Helt nära Bollnäs.
Text: Johan Nyqvist © Rutilus ecokonsult AB

BolletjärnFjällbräcka Foto: Anders Delin, Bollnäs naturskyddsförening
Bolletjärn. Foto: Göran Göransson, Bollnäs kommun. Fjällbräcka Foto: Anders Delin, Bollnäs Naturskyddsförening.

Reservatet är 99 ha stort och omfattar hela berget samt Blistermyran i söder. Ett omfattande nät av stigar finns i området. Norr om myren finns en mycket högrest tallskog, en så kallad pelarsal med Hälsingefuror. I bergets nordostbrant växer bland annat de rödlistade arterna kandelabersvamp, gränsticka och rosenticka. Branten är även landets sydligaste fyndplats för fjällbräckan. Här möts nord och syd botaniskt sett. I branten finns gamla tallar, vissa över 200 år, och allmänt med lågor och torrakor. 

I östra delen av reservatet finns ett antal fångstgropar som troligtvis använts för att fånga älg. Bolletjärnen är reservatets naturliga centralpunkt och många stigar leder fram dit. Vid stranden finns vindskydd och grillplatser.

På vintern finns ett omfattande pistat spårsystem för längdskidåkning, bland annat ett 2- mils spår. En naturstig finns där man kan lära sig mer om områdets olika skogstyper. Området är mycket välbesökt av såväl skolor som allmänhet. Förvaltare: Bollnäs kommun.

Kungsfågel
Kungsfågel Illustration: Gun Lövdahl  ©Listera

Området är mestadels lättillgängligt med ett tämligen omfattande stigsystem som är lättgångna. Nordostbranten är klippig och består delvis av rena stup. Vid Blistermyran är det delvis mycket blött. Det finns fyra entréer till området. Du kan läsa mer om området, entréerna och hur du kommer till Stora Bolleberget i den här foldern.

Länsstyrelsens sida.

Dela på Facebook