Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Tjuvberget ligger ca fem km söder om Bollnäs och strax sydväst om sjön Övra Herten. Det långsträckta och delvis branta berget ligger huvudsakligen i nordsydlig riktning och höjer sig som mest 210 m ö h. Området är 91 ha stort och är mycket varierat med stora höjdskillnader, hällmarker, 300-åriga tallar, bördig granskog och även lövträd som björk och sälg. Här finns ovanliga växter så som skogstry, trollduva och getrams. På Tjuvberget finns även flera fornlämningar. Du kan läsa mer om Tjuvberget på Länsstyrelsen Gävleborg.

 

Dela på Facebook