Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Kommunen ansvarar för renhållning av allmän plats och natur på kommunal mark, men även för renhållning längs med kommunala vägar, gång- och cykelvägar och torg.

Om du vill lämna klagomål om nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare eller om du vill göra en anmälan om nedskräpning kan du göra det här via vår e-tjänst, skicka e-post, brev eller via telefon. Anmälan om nedskräpning kan göras anonymt via e-tjänst, brev eller via telefon.

Nedskräpning längs med statliga vägar anmäls via Trafikverkets hemsida.

Nedskräpning i anslutning till Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer anmäls till FTI, läs mer på FTI:s hemsida.

Kontakt
miljo@bollnas.se
0278 - 250 00