Du kommer väl ihåg att lägga in ditt förskolebarns schema i Nuddis? Där ska du även göra frånvaroanmälan när barnet är sjukt eller ledigt! Med barnens schema i Nuddis blir det enklare för oss att planera personal och aktiviteter så att ditt barn ska få en så bra vistelse i förskolan som möjligt.


Låsning av schemat
Precis som tidigare, behöver vi veta ändringar i ert schema i förväg. Från och med den 19 juni 2019 kommer det inte längre att vara möjligt att lägga in ändringar för de närmaste 2 dagarna. Om du behöver ändra i schemat med kortare varsel än 2 dagar kontakta då personalen på din förskola!
Läs mer om våra riktlinjer för förskolan.