Bollnäs växer vilket medför ett ökat elevantal. På Ren är det så många elever att lokalerna inte räcker till och eleverna är fördelade på två olika skolor, beroende på årskurs. Därför kommer vi bygga en helt ny skola vid området Höghammar på Ren som rymmer samtliga elever. Fördelarna med en nybyggd skola är många. En nybyggnation innebär en ny, modern skola med lokaler som är optimalt anpassade efter verksamheten, med miljöer som främjar barns lärande – oavsett behov.

 Del av skiss över nya skolområdet

Skiss över området

Nyheter om projektet
Planeringsarbetet för den nya skolan på Ren fortskrider 2021-06-28
Om Höghammarhallen i Bollnäs 2021-06-23
Så här byggs nya skolan på Ren 2021-5-27
Planeringsarbetet för nya skolan på Ren har kommit långt! 2021-05-26
Vi storsatsar på Ren! 2019-06-20
Ett steg närmare en helt ny och modern skola på Ren 2019-03-01