Vibeke Sjögren Ottosson   Vibeke Sjögren OttossonFrån Tönnebro vid hälsingekusten till norska gränsen i Funäsdalsfjällen i Härjedalen – så längt sträcker sig Fjällvägen som omfattar vägstråket riksväg 83/84.
– Det är lika väl en upplevelseväg som ett viktigt stråk, en livsnerv, för näringslivet, boende och besökare, säger Vibeke Sjögren Ottosson som är projektledare för Fjällvägen.

Fjällvägen är ett samarbetsprojekt med stöd av kommunerna Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn och Härjedalen samt regionerna Gävleborg och Jämtland i samarbete med destinationsbolagen Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen. Arbetet och utvecklingen av Fjällvägen sker i dialog med Trafikverket.

Långsiktigt arbete
– Det här ett långsiktigt arbete och en del av ett stort system, där vi arbetar för ett stråk av riksväg 83 och 84, säger projektledare Vibeke Sjögren Ottosson.
Hon är alldeles övertygad om att Fjällvägen i framtiden kan bli en mer betydelsefull väg inte bara nationellt utan också internationellt och då tänker hon på närheten till Norge, flygplatsen på Arlanda, i Östersund och Sundsvall. Fjällvägen är inte långt borta.

Ett stråk
Arbetet med Fjällvägen är långsiktigt; riksväg 83 och 84 är ett stråk och ska utvecklas med rastplatser, skyltning, säkrare vägar etc. Allt detta sammantaget gynnar näringslivet och besöksnäringen i området. Det framgår också av den stråkanalys som Ramböll Sverige AB genomfört på uppdrag av projektet.

Samarbete grunden
Samarbetet mellan de olika aktörerna när det gäller att utveckla Fjällvägen ser Vibeke Sjögren Ottosson som styrkan.
– Det lyfter och gör oss starkare och förutsättningarna för att få gehör för våra tankar och idéer ökar, menar hon.