Teknik- och fritidsnämnden fattade tidigare i dag beslut om avbryta upphandlingen av en bandyhall på Sävstaås. Anledningen är att anbuden klart överstiger de ekonomiska ramarna för en bandyhall som kommunledningen kan acceptera. Kommunstyrelsen har nu beslutat föreslå kommunfullmäktige att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att hitta alternativa lösningar för en bandyhall på Sävstaås inom tidigare beslutad investeringsram.

– Vi tar genom vårt beslut ansvar för ekonomin, säger kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Marie Centerwall, som dock betonar att processen för en bandyhall fortsätter.
Sammanlagt fyra anbud hade inkommit vid anbudstidens utgång. Ett av dem föll bort på grund av saknade handlingar. Samtliga anbud låg mellan 93 och 96 miljoner i byggkostnader. Till det kommer kostnader för förfrågningsunderlag, projektledning, eventuella ändrings- och tilläggsarbeten, bygglovshantering besiktning bland annat. Då uppgår kostnaderna totalt till 113 miljoner kr. Driftskostnaderna per år beräknas till 8,3 miljoner kr om året.

Kommunledningens ambition var att bygga hall för maximalt 80 miljoner.

Fördjupat samarbete
Marie Centerwall betonar att kommunledningen vill bygga en bandyhall med rätt budgeterad kostnadsnivå.
– Jag vill gärna ha ett fördjupat samarbete med föreningslivet i den här frågan.

Byggandet av en hall är i och med den avbrutna upphandlingen alltså inte avförd. Processen fortsätter och kontakter kommer nu att tas med bandyföreningen. Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att hitta alternativa lösningar för en framtida hall. En första redovisning till kommunstyrelsen ska ske i september.

Kommunfullmäktige fattar beslutet om uppdrag senare i eftermiddag. Kommunfullmäktigesammanträdet startar i dag kl. 16.

Ytterligare upplysningar:
Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande, tfn 070-561 64 52.