På Våra Gårdars Filmdagar i Leksand den 23 – 25 maj delades det ut ett antal utmärkelser till biografer och enskilda inom Våra Gårdars kedja. Anita Svantesson erhöll då utmärkelsen För utmärkta insatser genom åren då hon under 20 års tid varit en drivande och enande kraft i arbetet med att rädda, renovera, bygga ut, digitalisera och på olika sätta utveckla och förankra Biografteatern i Kilafors i Hälsingland.
 
Juryns motivering lyder som följer:
Det är snart 20 år sedan Biografteatern från 1933 i Kilafors återstartades. Genom alla dessa år är det särskilt en person som varit pådrivande, inte bara för att biografen kunnat överleva utan även kunnat utvecklas till ett levande kulturhus. För 20 år sedan handlade det om att rädda biografen undan rivning, återstarta bion och upprätthålla teaterverksamheten. På senare år har det handlat om att hitta finansiering och driva på för att renovera och bygga ut Biografteatern, men även för att digitalisera biografen. På senare år har även Bio Kontrast, filmfestivaler startats och nu senast är en filmverkstad för unga på gång som är anknuten till biografen. Under alla dessa år har Anita Svantesson funnits, som ordförande i Kulturföreningen och med en entusiasm, tjurighet och naivitet på gränsen till oförbätterliga fått med andra till att göra stordåd.
För utmärkta insatser genom åren utser Våra Gårdar Anita Svantesson.