Om ni ser en lång karavan med barn och vuxna vandra till ICA Kvantum och återvinningsstationen händerna fulla med skärp så är det alldeles säkert Hamregårds förskola. Här är det Grön Flagg för återvinning. I dag hissas Håll Sverige rent-flaggan på förskolan. Flaggan är en bekräftelse på att förskolan arbetar målmedvetet med hållbar utveckling. 

– Vi försöker få in ”grön flagg” i vårt vardagliga arbete, berättar Anna Solin, förskollärare och projektledare för Grön flagg på förskolan.

Gront-flagg-16

Hamregård är en relativt ny förskola som stod klar 2011. Här finns närmare 100 barn inskrivna och ett 20-tal pedagoger. Redan vid byggandet planerades för en miljöinriktad förskola i val av material och byggande och det var därför naturligt att också arbeta efter den principen, förklarar förskolechefen Gunilla Olsson.

Hållbar livsstil
Här arbetar man med livsstil och hälsa, konsumtion, vatten och närmiljön. Det är det arbetet som nu resulterat i utmärkelsen Grön flagg.
Ett hållbart tänkande är grunden för verksamheten på förskolan. Man satsar på återvinning, utevistelse i naturen, återbruk och en bra miljö över huvud taget.
– Här försöker vi i möjligaste mån att satsa på återbruk, berättar Gunilla Olsson. Går en leksak sönder lagar vi den exempelvis.
– Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av återbrukstanken och hållbart leverne.

Påminner varandra
Gunilla Olsson poängterar att pedagogerna på Hamregård numera är väl medvetna om miljötänkandet.
– Jag ser gärna vid nyanställningar att pedagogerna har någon form av Ma/No-inriktning för att understryka detta.
Anna Solin är spindeln i nätet i arbetet och hon medger att det är lätt att falla tillbaka till det gamla sättet att tänka.
– Vi påminner ständigt varandra om att vi ska arbeta efter grönt flagg.

Gediget arbete
Anna Solin, hennes kollegor har tillsammans med barnen gjort ett gediget arbete som nu resulterat i att förskolan fått utmärkelsen och är certifierad Grönt Flagg-förskola och Håll Sverige rent-flaggan. Handlingsplaner för arbetet är upprättade, dokumentation av verksamheten etc.
– Min uppgift är att hålla Grönt flagg-tanken levande och se hur man kan utveckla det hela. Ett sätt är att vi har mindre odlingar på förskolan som vi sköter om tillsammans med barnen.

I dag torsdag kl. 13.45 hissas Gröna flaggan och sedan blir det midsommarfirande och givetvis tårta och saft.