Runt om i Bollnäs kommun finns mängder av fiskesjöar. Genom Arbetsmarknadsenhetens Sjölyftet arbetar Bollnäs kommun aktivt med att bidra till miljömålen ”levande sjöar och vattendrag och ett rikt växt- och djurliv”.

– Sjölyftet är en statushöjare för våra sjöar och vattendrag, säger Tommy Vestersund, kommunlimnolog.

Sjölyftet startade 2011 som ett projekt mellan Arbetsmarknadsenheten, Samhällsbyggnadskontoret, Arbetsförmedlingen Bollnäs-Ovanåker, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten och är sedan ett år en permanent verksamhet. Syftet med verksamheten är att skapa meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa.

Per-Arne Redenius är arbetsledare och har varit med i Sjölyftet sedan starten.
– Intresse för fiske och natur är en förutsättning för att delta i projektet och humor är ganska bra att ha och det har de här grabbarna.

Just den dagen vi besöker Sjölyftet har gruppen uppdrag i Galvån, där man ser över fiskfällorna.
– Tillgången på galvåöringen har minskat och vi ser till så att den återplanteras, berättar Per-Arne Redenius.

Flera uppdrag
Sjölyftets uppdrag är fiskevårdsföreningarna i samråd med Bollnäs kommun. Man hjälper till att bygga spångar, bryggor och vindskydd för att göra fiskevattnen mer tillgängliga.
– Sjölyftet är ett led i kommunens vision att utveckla kommunen till en attraktiv vattennära turistdestination i linje med kommunens näringslivspolitiska program, säger limnolog Tommy Vestersund.

I Bergtjärn i Undersvik som är nästa stopp ska man göra klart spångarna. Här har Sjölyftet gjort spångar, nya bryggor, ordnat med bord och sittplatser och fin eldstad.

Fiskevårdsföreningarna uttrycker uppskattning över arbetet.
– Vi känner att vi gör nytta, säger Gunnar Persson i Sjölyftet.
och Ronald Söderström trivs.
– Jag trivs med grabbarna och är själv fiskeintresserad.

Det här kan Sjölyftet bistå med:

  • Uppdateringar av fiskeplan
  • Uppdatering av material till Vattenmyndighetens vatteninformation på nätet, VISS.
  • Vattenhinderinventeringar
  • Identifiering och planering av insatser
  • Placera ut "syren" till förmån för vattenfaunan
  • Ta fram vattenkemiprofiler
  • Provfiske

Föreningar kan kontakta Tommy Vestersund, kommunlimnolog och Sjölyftets samordnare vid behov av insatser.
E-post: tommy.vestersund@bollnas.se, tfn 073-970 10 00

Sjölyftet
Nu är det möjligt att slå sig ner och njuta av Bergtjärn i Undersvik. Från vänster Ronald Söderström, Gunnar Persson och Per-Arne Redenius.

Sjölyftet
Man behöver inte bli blöt om fötterna nu när spångar finns vid Bergtjärn. Först går Per-Arne Redenius, Gunnar Persson och sist Ronald Söderström.

Sjölyftet
Johan Forsell och Anders Ferm tycker att bryggan i Bergtjärn blev bra.

Sjölyftet
Per-Arne Redenius och Gunnar Persson kontrollerar fiskfällan i Galvån.