Hur vi reser privat och i tjänsten är en högaktuell fråga då resor står för över en tredjedel av länets klimatpåverkan. Mot den bakgrunden genomför flera av Hälsinglands kommuner under hösten utbildning i sparsam körning – så kallad Eco-driving för kommunanställda. I Bollnäs kommun erbjuds 150 medarbetare utbildning i sparsam körning.

Sjuksköterskorna Carina Jonsson och Jessica Persson som arbetar i Kilafors var två av dem som utbildats i Eco-driving.
– Det kändes väldigt nyttigt, berättar Carina Jonsson.

Sparsam körning
Carina Jonsson genomförde två körrundor. Den första körde hon precis som hon brukar och den andra rundan försökte hon köra enligt Yrkesakademins Håkan Cederhorns instruktioner. Carina körde snabbare och sparade tio procents bränsle genom sparsam körning.
– Det kändes som det gick långsammare.
Gasen är ett viktigt verktyg i Eco-driving. Läs trafiken, jobba med gasen och bromsa så lite som möjligt var några av de goda råd som Håkan Cederhorn gav.

Ser enkelt effekt
Just hemsjukvården och hemtjänsten är två verksamheter där bilen används ofta.
– Genom att välja dessa områden kan vi lätt mäta och se effekten av denna utbildning, säger Karin Overeem, miljösamordnare i Bollnäs kommun. ¬Lägre bränsleförbrukning är en del i arbetet med att minska vår kommuns miljöpåverkan. Om man räknar på ett snitt på 15 kr per liter så skulle en fem-tio procentig bränsleminskning innebära att kommunen sparar runt 155 000 - 310 000 kronor per.
Ansvarig för utbildningarna är Yrkeskademin och utbildningen bekostas av energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten. Medarbetarna som genomgår praktisk Eco-drivning kommer också att delta i teoripass.

Lasse, Jessica, Håkan och Carina.
Lasse Gernandt instruerade sparsamkörning för Jessica Persson och Håkan Cederhorn undervisade Carina Jonsson.

Håkan och Carina far iväg.
Carina Jonsson lärde sig Eco-drivning. Håkan Cederhorn instruerade.