Nu har de börjat sitt uppdrag - Bollnäs kommuns förstelärare. Ett 30-tal pedagoger har utsetts till förste lärare. Uppdraget har de i två år. Två av lärarna är Pelle Toft, slöjdlärare på Granbergsskolan, som har uppdraget som ämnesutvecklare och Ingrid Evertsson, lärare på Björktjära skola, som arbetar som stödjande inspiratör.
– Jag vill lyfta slöjdämnet och få in det mer i andra ämnen, förklarar Pelle som berättar att på Granbergsskolan talar man enbart om ämnet slöjd; inte textil eller trä- och metall.
Tillsammans med kollegan Martina Levander som också är ämnesutvecklare arbetar man gränsöverskridande när det gäller slöjdämnet.

Lärobokslöst
IngridIngrid Evertssons uppgift som inspiratör är att vara modellärare.
–Det handlar om att driva utvecklingen framåt och inte enbart finnas till när problem uppstår.
Ingrid arbetar i stort sett lärobokslöst. Kunskap kan man inhämta på många olika sätt. Det kan vara ett sätt att hitta förmågor bland eleverna som annars kanske inte upptäcks.
– Jobbar vi med matte och geometri och exempelvis parallelltrapets kan vi använda oss av rep.

Långsiktigt utvecklingsarbete
Båda ser sitt uppdrag som ett långsiktigt utvecklingsarbete. Pelle vill utnyttja möjligheten att på ett naturligt sätt få in slöjdämnet i andra ämnen. Visst är det bra att ämnet uppfattas som ”roligt”, men slöjd är också kunskap, möjlighet till olika problemlösningar etc. Ämnet ska värderas efter det, betonar Pelle.
– Idag har vi en treämnesskola- matte, engelska och svenska - och det vill jag bryta.
– Vi måste också vara medvetna om att olika elever efterfrågar olika arbetssätt av oss lärare, menar Ingrid. Man behöver inte fastna i läroböcker eller enstaka metoder.
Ämneskonferenser, klassundervisning, workshops hoppas de båda kunna delta i och anordna.
men det är ett långsiktigt utvecklingsarbete, framhåller de.

Chans och möjlighet
PelleAtt ha tilldelats uppdraget som förstelärare ser de som en chans och möjlighet. Pelle har tidigare arbetat med att driva ämnet slöjd framåt. I och med uppdraget får slöjdämnet mer tyngd och hans kollegor är enbart positiva. I Bollnäs kommun finns tolv slöjdlärare anställda.
– För mig personligen betyder det att jag får göra det jag redan gör, fast mer ”på riktigt” exempelvis inspirera andra och jobba med genrepedagogiken, säger Ingrid. Dessutom fyller man på sin egen kompetens genom att man möter nya pedagoger och nya arbetsplatser.
Nu hoppas Ingrid och Pelle att kollegorna ska nyttja dem. Båda kommer att tjänstgöra i de kommunala skolorna i hela Bollnäs kommun.

Fakta om förstelärare

Förstelärare ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.

En förstelärare måste minst ha fyra års väl vitsordad undervisning, ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och förbättra elevernas studieresultat. Försteläraren kan coacha andra lärare, leda projekt med syfte att förbättra undervisningen, vara huvudansvarig för ett ämne etc.

Det är staten som svarar för löneökningen för förstelärarna. Hur stor del av tjänsten som pedagogen har uppdrag som förestelärare varierar.