Bollnäs kommun kan som första kommun i länet erbjuda kommunförlagd förskolelyfts-utbildning. På fredagen började 29 förskollärare – varav två chefer – utbildningen som högskolan i Gävle ansvarar för.
– Det här ska bli fantastiskt roligt, tycker Anna Persson och Birgitta Lindström, förskollärare i Rengsjö.

Det är Skolverket som godkänt utbildningen och svarar för kostnaderna. Högskolan i Gävle svarar för undervisningen och på fredagen var universitetsadjunkt Anna Eriksson i Bollnäs för att introducera utbildningen på 7,5 högskolepoäng – Att dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla systematiskt kvalitetsarbete.

Anna Persson blev klar förskollärare när hon var 20 år, Birgitta Lindström utbildade sig ”sent i livet” och var färdig när hon var 42 år. De ser utbildningen som en möjlighet att lära sig mer. Förskolläraryrket förändras ständigt och det är viktigt att höja kompetensen.
– Vi tycker det ska bli intressant att studera.

Skolchef Eva Eklund är mycket glad över att så många förskollärare tar chansen att fördjupa sig kring dokumentationsfrågor.
– Det måste vara minst 20 deltagare och vi är nästan 30. Det tycker jag är väldigt bra.

Forskolelyftet1
Närmare 30 förskollärare började sin förskolelyfts-utbildning på fredagen.

Forskolelyftet4
Anna Persson och Birgitta Lindström, som arbetar i Rengsjö, ser fram emot utbildningen.

Forskolelyftet6
Anna Eriksson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle, leder undervisningen.