Kommunfullmäktiges gratifikationsmiddag ägde på torsdagskväll rum på Kulturhuset, Peter Stormaresalen. Det var sammanlagt cirka 70 förtroendevalda deltog. Ledamöter som varit ledamöter i minst fyra år tilldelades standar. De ledamöter som varit verksamma som förtroendevalda i 20 år fick gratifikationsgåvor. Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Permickels tackade alla för förtjänstfulla insatser. Under kvällen spelade också systrarna Isabel och Sophia Godau.

Kommunfullmäktiges gratifikationsmiddag
Stefan Jonäng, Marie Centerwall, Erika Engberg, Leif Jonsson, Marianne Wängelin och Per-Erik Andersson har varit förtroendevalda i 20 år.