Markus Pettersson från Rengsjö som studerar sista året på Operahögskolan, masternivå, har tilldelats Jussi Björling-sällskapets pris.
- Den känns jätteskoj. Jussi Björling är en av de sångare som jag beundrar.

Markus Pettersson studerade vid Torsbergsgymnasiets estetiska program och tog studenten 2006.

Priset till Markus Pettersson kommer att överlämnas vid Solliden i Stockholm där Jussi Björling-sällskapet varje år arrangerar en Jussi Björling-konsert.
Den 22 februari sjunger Markus Pettersson i Rengsjö kyrka.

Markus Pettersson
Foto: Emelie Joenniemi.