Med samarbete och återbruk har teknik- och fritidsförvaltningen minskat kostnaderna vad gäller utökningen av dammarna vid Bollebergets fritidsanläggningar för tillverkningen av konstsnö – både för längdskidåkningen och backåkningen. Kasserad grusfyllning från gator och vägar har använts till utfyllnad och förstärkning av dammarna så att vattennivån kunnat höjas och använts för tillverkning av konstsnö. Sammanlagt har volymen i dammarna ökat med 9000 m³. Cirka 20 000 ton grusmaterial har använts.

– Det är otroligt bra att vi kunnat använda gratis vatten för snöläggning av backe och längdspår, säger fritidschef Hansa Näsman.

Samarbete lönar sig
– Det här visar att det lönar sig att samarbeta, säger gatuchefen Urban Kling. Den överblivna fyllningen får nytt användningsområde och vi slipper långa transporter till deponi, får mindre miljöpåverkan och fritidsenheten behöver inte köpa in fyllnadsmassor.
– På det viset tär vi inte heller på kommunens vatten.
– Det här blir en bra affär för alla.

Pengar på bästa sätt
Hans Näsman betonar att man aktivt jobbar med att hushålla med de ekonomiska resurser man tilldelas; allt för att nyttja skattepengarna på bästa sätt.
– Genom samarbetet kostade konstsnöspåret 700 000 kr i stället för två miljoner kr.

Konstsnöspåret på 1569 meter är populärt och har kunnat förlänga säsongen för inbitna åkare som Anders Jåfs och Kurt Grängfors. Konstsnöspåret är avgiftsbelagt då det inte finns tillgång till natursnö.

Anders och Kurt
Flitiga besökare i skidspåren i Bolleberget är Anders Jåfs och Kurt Grängfors som gärna skidar i konstsnöspåret.