Dan NordinDan Nordin, Bollnäs, blir ny verkställande direktör för Borab (Bollnäs Ovanåkers renhållnings AB). Det har en enig styrelse beslutat.

– Det känns inspirerande att få vara med och utveckla bolaget, kommenterar Dan Nordin.

I december lämnade Björn Carlqvist bolaget sedan han och styrelsen inte kommit överens om utvecklingstakten vad gäller bolagets organisation. I februari påbörjades rekryteringen av ny VD. Över 60 personer hade sökt tjänsten.
– Det har varit en lång process, men nu är styrelsen överens om att Dan Nordin är den bäst lämpade med erfarenhet från transportbranschen, personalledning och entreprenadkunskap, säger Lars-Olof Södergårds, tf VD.
Dan Nordin som är 51 år kommer närmast från GMT (Gävleborgs Maskin och Transportcentral) där han varit VD i tre år. Dessförinnan var han försäljningschef inom Danske Bank och kontorschef på Nordea.
Dan Nordin kommer att tillträda sin tjänst i höst och han ser fram emot sitt nya arbete.
– Det är en spännande bransch där det händer mycket.
Borab ägs av kommunerna Bollnäs och Ovanåker och har 23 medarbetare. Företaget har återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn. De senaste åren har man gjort betydande investeringar i återvinningscentralen och planerar nu en satsning på reningsanläggningen.

Ytterligare upplysningar:
Dan Nordin, tillträdande VD tfn 070-377 91 67
Lars-Olof Södergårds tf VD, tfn 070-327 55 85