Hur kan ungdomar bli mer delaktiga i samhället och känna stolthet och tillit för sin hemstad?
Det är en av de frågeställningar i det EU-projekt som bland annat Bollnäs kommuns arbetsmarknadsenhet deltar i. Opposing Force – Motkraft – kallas projektet. Där ingår regioner i andra länder med likartad problemställning; lärcentra i Transsylvanien, Rumänien och Hornafjördur på Islands sydöstra kust.

Forskning i landsbygd
Projektarbetet har en direkt koppling till den forskning som genomförts av fil.dr. Lotta Svensson, verksam vid CFL i Söderhamn, men anställd av Uppsala universitet. Syftet är att ge ungdom på landsbygd verktyg för att kunna arbeta och försörja sig och inte tvingas iväg till storstadsområden.
Lotta Svensson har också träffat personalen vid Ungdomsplattformen och presenterat sin forskning.

Intervjuat ungdomar
Inom ramen för projektet har också 16 ungdomar i Ungdomsplattformen intervjuats kring olika frågeställningar som sociala medier och de möjligheter till samarbete som dessa ger, högre studier och hur lokal vuxenutbildning kan bidra till att underlätta studier efter gymnasiet. Tanken är att en utbildningsmanual ska arbetas fram som kan användas bland ungdomarna som är inskriva i Ungdomsplattformen.

Känna uppskattning
Håkan Höglund, coach på Ungdomsplattformen, har arbetat med intervjuerna med ungdomarna. Där har man försökt peka på olika möjligheter för att studera vidare och ändå bo kvar i hemstaden.
– Vi vill att ungdomarna ska känna att vi uppskattar att de väljer att bo kvar i sin hemstad.
Det fortsatta arbetet i EU-projektet projektet fortsätter.
– Det finns mycket att reflektera över kring de här frågorna, säger Ewa Marianne Jonsson, verksamhetschef vid Bollnäs kommuns arbetsmarknadsenhet.