Så här på våren vill vi gärna påta i trädgården, gräva i jorden, rensa rabatterna och plantera nytt.
Men avfallet – var hamnar det?
– De flesta vet vad man ska göra av trädgårdsavfallet, säger Ingalill Rundgren, parkchef i Bollnäs kommun. Men tyvärr hamnar en del på kommunens mark.

Ibland blir det sådana mängder att kommunen tvingas forsla bort avfallet och det kostar stora summor som hade kunnat användas på annat.

– Idag finns sådana fantastiskt bra möjligheter att lämna trädgårdsavfallet på Borabs återvinningscentral och man kan till och med få avfallet hämtat, berättar Ingalill Rundgren.
Information om det hittar du på www.borab.se

Att lämna annat avfall är också möjligt vid återvinningsstationen.