Länsstyrelsen skrev den 10 juni överenskommelser med länets kommuner, Region Gävleborg och Gästrike återvinnare för att stimulera miljö- och klimatarbete i länet fram till år 2020. En rad satsningar är planerade som kommer att bidra till levande vatten, biologisk mångfald, en mer giftfri miljö och minskad klimatpåverkan. Arbetet med klimatanpassning tar också fart genom nya åtgärder.

– Vi behöver genomföra miljöarbete på alla fronter i samhället om vi ska nå miljömålen. Våra kommuner och Region Gävleborg är förutom Länsstyrelsen viktiga utförare. Tillsammans har vi tagit fram åtgärdsprogram för miljömål, klimat och energi, samt klimatanpassning och nu behöver arbetet ta fart, säger landshövding Barbro Holmberg. Det är viktigt att lyfta fram och synliggöra det miljöarbete som görs runtom i länet.

– Vi vill genom regelbunden uppföljning av överenskommelserna få en samlad bild av hur klimat- och miljöarbetet går. När miljöarbetet synliggörs kan vi inspirera varandra och hitta nya vägar till samverkan, kommenterar Gunilla Jonsson, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer.

Bollnas6 webb
Marie Centerwall, kommunalråd, skrev under överenskommelsen för Bollnäs kommun. Landshövding Barbro Holmberg undertecknade överenskommelsen för Länsstyrelsen. 

Foto: Länsstyrelsen.