Nu är gång- och cykelbarometern vid Bollnäs sjukhus invigd. Invigde gjorde regionrådet Jan Lahenkorva och fullmäktigeledamoten Shida Kinuka.
– Vi har länge räknat bilister, men nu kommer vi även att räkna och synliggöra cyklister och fotgängare, säger Jan Lahenkorva. Statistiken gör att vi kan jämföra trafiken mellan olika dagar och även se hur väderleken påverkar.

Barometern kommer att räkna och visa hur många fotgängare och cyklister som passerar varje dag och totalt under hela året. På så sätt ska fotgängare och cyklister se att de är med och bidrar till att staden och regionen minskar sin klimatpåverkan, får bättre luft och mindre buller.

– Gång- och cykelräkningen har stor betydelse i arbetet med att planera, följa upp och utvärdera åtgärder och effekter inom de satsningar som kommunen och regionen gör på gång- och cykelvägarna, säger Shida Kinuka.

Vid invigningen deltog också samhällsplanerare Tony Stark, Bollnäs kommun.
- Det här är ett bra sätt att lyfta frågorna om miljöpåverkan och kan sporra till att fler tar cykeln i stället för bilen.

Det är Region Gävleborg som svarar för investeringen av gång- och cykelbarometern och Bollnäs kommun som ansvarar för driften. I sjukhusområdet har också två luftpumpar installerats.


mobilitetskon 5
Shida Kinuka och Jan Lahenkorva var de första att testa den nya gång och cykelbarometern.

mobilitetskon 8
- Så här ser den ut vår nya gång- och cykelbarometer, berättar Shida Kinuka, Bollnäs kommun och Jan Lahenkorva, Region Gävleborg.

mobilitetskon 9
Här kan man se hur många som dagligen går och cyklar.